Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Cookie preferences
Hoe kan ik je helpen?
Praktijk de verbinding
Whatsapp
Hallo, Ik help je graag bij jouw reis. Druk op de knop hieronder om een vraag te stellen via Whatsap.

ACT-Therapie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve)gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die zeop directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats vancontrole proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloedenzijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houdingten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dathet vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van eenwaardevol leven.

Deze nieuwe tools voor gedragsverandering zijnechter meer dan alleen een therapie voor allerlei psychische- en psychiatrischeklachten.

ACT kan ook gebruikt worden als training enhelpt ook mensen zonder specifieke klachten om:

hun gedachten en gevoelens beter te kunnen accepteren en loslaten
meer aandacht te hebben voor watzich nu feitelijk afspeelt (mindfulness)
meer zicht krijgen op wie je bent,wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wiltbereiken in dit leven (en hoe daarnaar op weg te gaan)

Kernprocessen

De behandeling vindt plaats aan de hand vanzes kernprocessen:

Acceptance: Het actief toelatenvan moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden. Vanuit het besef datbestrijden en vermijden vak niet of zelfs averechts werkt.
Cognitieve defusie: het lerenscheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Ditbetekent dat je iets anders kunt doen dan je gedachten je ingeven, wat je duskeuzevrijheid geeft om het ádvies’dat je brein je geeft op te volgen of niet.
Mindfulness: de vaardigheid omoordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaanzonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vastte houden
Zelf-als-context: het jezelf lerenzien in samenhang met je omgeving, je problemen, zijn wie je niet bent.
Verhelderen van waarden: bepalenwat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties en vriendschap,ontwikkeling, spirualiteit, creativiteit.
Toegewijde actie of engagement: Debereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van dewaarden waaraan je jezelf verbonden hebt.

Intake

Alle behandelingen beginnen met een intake om elkaar beter te leren kennen
€106 /60 min
Afspraak maken
Afspraak maken

Individuele sessie

Marije kan heel makkelijk dit zelf aanpassen. Zonder dat de layout breekt.
€106 /45 min
€1XX /45 min
Afspraak maken
Afspraak maken

Relatietherapie

Alle behandelingen beginnen met een intake om elkaar beter te leren kennen
€121 /45 min
€1XX /45 min
Afspraak maken
Afspraak maken

Levenslang profijt van deze behandeling. Naast de behandelingen staat ze ook altijd voor je klaar als je even wilt bellen of een vraag hebt.

— Client

3 jaar ben ik bezig geweest met het herstellen van hyperventilatie, angst en paniekaanvallen, dit kreeg ik na eerste hulp te hebben verleend aan mijn buurman die ik in leven heb gehouden. Ik heb geen slachtofferhulp gehad en de huisdokter wou mij niet helpen. 3 jaar later ben ik bij Marije terecht gekomen en na 2 EMDR behandelingen was ik de angst en paniek aanvallen kwijt. Verder nog 7 behandelingen gehad en nu ben ik na 3 maanden volledig hersteld. Zo verschrikkelijk blij dat ik bij Marije terecht ben gekomen!

— Client

Marije is een hele fijne psycholoog. Zij luistert heel goed, houdt je een spiegel voor en komt met oplossingsgerichte voorbeelden. Marije behandeld je niet als een patiënt waardoor de drempel erg laag is om met haar samen te werken. Het voelde voor mij soms alsof ik met een vriendin aan het praten was waarmee ik kon lachen en huilen ipv dat ik in een sessie zat. Ik ben na 15 jaar af van mijn nachtmerries, die ik vrijwel elke dag had en heb handvatten meegekregen voor het leven hoe ik kan omgaan met moeilijke situaties en toch dicht bij mezelf te blijven.

— Client

Je kan mij vinden in de binnenstad van Hoorn

09:00 u -17:00 u
Praktijk locatie
Zie meer
Zie minder

De keern 33, 1624 NB Hoorn

Tip: u kunt aanbellen bij de middelste opgang en de bovenste bel van de rechter rij. Op de afgesproken tijd haal ik je op bij de wachtruimte links van de trap.

Bekijk op Google maps

Parkeer gelegenheid
Zie meer
Zie minder

Wanneer u met de auto komt dan kunt u gratis parkeren.

Openingstijden
Zie meer
Zie minder

De gesprekken vinden plaats tussen 09.00u en 17.00u op werkdagen.

Veelgestelde vragen

Worden de therapiesessies vergoed?

Nee, helaas niet. Ik heb ervoor gekozen om niet met de verzekering te werken. Ik hou graag zelf zeggenschap over de invulling van een behandeling

Is een online therapiesessie mogelijk?

Geen enkel probleem. Ik heb verschillende clienten verspreid over de wereld online kunnen helpen.

Hoe lang duurt een behandelingstraject?

Dat hangt af van verschillende factoren. De behandelvorm is de belangrijkste. Je kunt stellen dat hoe zwaarder de problematiek hoe langer de therapie zal duren. Bij de meeste behandelvormen werk ik ook dmv huiswerkopdrachten in de vorm van praktijkopdrachte, maak of leesopdrachten. Inzet speelt daarbij dan ook een belangrijke factor in de duur van de therapie. Wat belangrijk is om te weten is dat ik altijd met je meedenk en mijn behandelvorm afstem op jouw mogelijkheden en beperkingen.

Bekijk meer
Bekijk meer