ACCEPTATIETHERAPIE

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Deze nieuwe tools voor gedragsverandering zijn echter meer dan alleen een therapie voor allerlei psychische- en psychiatrische klachten.

ACT kan ook gebruikt worden als training en helpt ook mensen zonder specifieke klachten om:

  • hun gedachten en gevoelens beter te kunnen accepteren en loslaten
  • meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness)
  • meer zicht krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daarnaar op weg te gaan)


Kernprocessen

De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:

  • Acceptance: Het actief toelaten van moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden. Vanuit het besef dat bestrijden en vermijden vak niet of zelfs averechts werkt.
  • Cognitieve defusie:het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Dit betekent dat je iets anders kunt doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus keuzevrijheid geeft om het ádvies’dat je brein je geeft op te volgen of niet.
  • Mindfulness:de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
  • Zelf-als-context:het jezelf leren zien in samenhang met je omgeving, je problemen, zijn wie je niet bent.
  • Verhelderen van waarden:bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties en vriendschap, ontwikkeling, spirualiteit, creativiteit.
  •  Toegewijde actie of engagement: De bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt.